HOME >  중고등안내 >  가정통신문

가정통신문

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2020학년도 교육과정 수립을 위한 기초 조사 가정통신문(7~11학년 학부모님 대상)
2020학년도 교육과정 수립을 위한 기초 조사 가정통신문(7~11학년 학부모님 대상)
작 성 자 김성기
등록일 2019-08-27 (HIT : 117)
첨부파일 2020학년교육과정수립을위한기초조사가정통신문_1.jpg
2020학년교육과정수립을위한기초조사가정통신문_1.jpg

학부모님, 안녕하십니까?
본 조사는 2020학년도 본교 교육과정 수립에 앞서 학부모님의 의견을 수렴하여 수요자 중심 교육과정을 편성하기 위한 설문조사입니다. 본교는 2006년 3월 개교한 이래 매년 괄목할 만한 성장을 거듭하여 왔습니다. 모두가 학부모님 여러분께서 관심과 애정을 가지고 학교 교육과정 및 교육활동을 믿고 도와주신 덕분이라고 생각합니다. 이에 본교에서는 학부모님의 의견을 교육과정에 보다 충실하게 반영하여 교육적 성과를 높이고자 하오니, 평소 가지고 있으신 생각에 따라 진솔하게 응답해 주시기 바랍니다.
Kính chào Quý phụ huynh!
Đây là cuộc khảo sát lấy ý kiến của Quý phụ huynh để nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy trọng tâm năm 2020. Nhà trường thành lập từ tháng 3 năm 2006 và qua nhiều năm các môn học ngày càng được bổ sung đầy đủ phong phú. Tất cả là nhờ vào sự tin tưởng, những quan tâm và giúp đỡ của Quý phụ huynh dành cho chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục của nhà trường. Về vấn đề này, chúng tôi muốn phản ánh ý kiến của phụ huynh một cách trung thực nhất trong chương trình giảng dạy và để cải thiện kết quả giáo dục . Vì vậy xin hãy trả lời những câu hỏi khảo sát dưới đây một cách trung thực theo suy nghĩ của Quý phụ huynh

1 설문 조사 방법 – 온라인 설문 조사(Cách thức khảo sát – Khảo sát online))
- 주소(Địa chỉ)
https://docs.google.com/forms/d/1DbUF2hPNyPISZhJs1Vtnq9rmOujMiwgKI20bKVj9ORU/edit?usp=sharing

- QR코드(Mã QR)
2. 설문조사 기간(Thời gian khảo sát)
- 2019년 8월 27일(화)부터 ~ 8월 30일(금)(Từ 27.8.2019 đến 30.8.2019)
3. 설문 내용(Nội dung khảo sát)
- 교육과정 편성을 위한 기초 자료(Tài liệu cơ bản xây dựng chương trình giảng dạy)
4. 대상(Đối tượng)
- 7학년~11학년 학부모 (Phụ huynh khối lớp 7 ~ khối lớp 11)


이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 THONG BAO TIEN HOC PHI QUY 3 NAM 2019 trang 2019-08-27 172
다음글 2020학년도 11학년 교육과정 중심과정 확정 조사 가정통신문(10학년 대상) 김성기 2019-08-27 264
목록