HOME >  중고등안내 >  가정통신문

가정통신문

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2017학년도 2학기 중고등 방과후학교 수강료 납부 안내
2017학년도 2학기 중고등 방과후학교 수강료 납부 안내
작 성 자 박혜린
등록일 2017-09-05 (HIT : 918)
첨부파일 2017.09.05_[가정통신문]_2학기 방과후학교 개설 확정 강좌 및 수강료 납부 안내.pdf

가 정 통 신 문

2017 - 161

Duong Le Duc Tho keo dai(doi dien cho Dong Xa), Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi

내용문의

016-6365-7850

담당자 : 박혜린

2017학년도 2학기 중고등 방과후학교 수강료 납부 안내

안녕하십니까

평소 우리 하노이한국국제학교에 관심을 갖고 협조해 주시는 학부모님께 감사드립니다.

2학기 중고등 방과후학교 운영 및 수강료 납부에 관해 안내를 드리고자 합니다.

아래의 내용을 잘 숙지하시어 강좌별 수강료를 기한 내에 납부하여 주시기 바랍니다.

현재 확정된 인원에 한해서는 강좌 변경이나 취소 및 환불이 불가하므로 이번에 고지하는 수강료를 반드시 기간 내 전액 납부를 하셔야 합니다.

아 래

1. 운영기간 : 2017912() ~ 201712월 중순(강좌별 20차시, 10)

2. 운영시간 : 16:45~18:05(9-10교시/연강으로 진행)

3. 수 강 료 : 고지서(학생 개인별 배부) 참고하여 강좌 당 금액 납부

4. 납부방법 : 계좌이체

5. 납입기간 : 95() - 98() 4일간

6. 납입계좌 : WOORIBANK Vietnam, Hanoi Branch 100-920-111526

(예금주 Korean Embassy, 은행코드: 01663001, 인터넷뱅킹 가능)

입금란에 학생의 영문이름과 학년 기재

ex) 홍길동 11학년HONG GIL DONG 11

*우리은행공지 : 은행방문 계좌 이체 시에 여권 필요함.

* 방과후학교 수강료는 은행계좌가 원칙이며, 부득이한 사정이 있을 시에만 현금수납 가능

201795

하노이한국국제학교장(직인생략)

THONG BAO

2017 - 161

Duong Le Duc Tho keo dai(doi dien cho Dong Xa), Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi

내용문의

016-6365-7850

담당자 : 박혜린

HNG DN đONG HC PHI LP NGOAI GI KHI TRUNG HC HC KI II NM HC 2017

Kinh chao Quy ph huynh!

Cm n s quan tam va khich l ca Quy ph huynh đa danh cho nha trng. Di đay la hng dn v cach thc đong hc phi va thi gian hc ca lp ngoai gi khi trung hc Hc Ki II.

Quy ph hynh vui long đc k ni dung di đay đ np hc phi đung quy đnh.

Hin ti đa n đnh lp hc khong th thay đi cng nh hy b kinh mong Quy ph huynh np tin hc đung ki hn.

Ni dung

1.Thi gian : t th 3 (12.9) đn gia thang 12 nm 2017 (khong 20 tit, 10 tun)

2. Thi gian hc : Tit 9-10 t 16:45 đn 18:05

3. Hc phi : Np theo s tin ghi trong giy thong bao( đa cp cho tng hc sinh) 1

4. Hinh thc đong: Chuyn khon.

5. Thi hn : trong vong 4 ngay t th ba (5.9) đn th 6 (8.9)

6. S TK : 100-920-111526 Ngan hang WOORI Vietnam, chi nhanh Hanoi (Ch TK Korean Embassy, Ma ngan hang: 01663001, co th chuyn bng InternetBanking)

Khi np tin ten hc sinh ghi bng ting Anh cung ten lp hc

ex) 홍길동 Lp 11 HONG GIL DONG 11

*Ngan hang Woori thong bao: Khi đn ngan hang chuyn khon cn mang theo h chiu.

*Quy ph huynh vui long chuyn khon, trng hp bt đc d co th np tin mt.

Ngay 5 thang 9 nm 2017

HIU TRNG TRNG QUC T HAN QUC HA NI(직인생략)

목록