HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022학년도 1학기 신,전편입생 스쿨버스 신청 안내 Huong dan dang ky su dung xe bus cho hoc sinh moi nam hoc 2022
2022학년도 1학기 신,전편입생 스쿨버스 신청 안내 Huong dan dang ky su dung xe bus cho hoc sinh moi nam hoc 2022
작 성 자 trang
등록일 2021-11-23 (HIT : 3507)
첨부파일 통학버스이용수칙2021.hwp
2021(5).2학기통학버스노선표_홈페이지.xls

안녕하심니까?


2022학년도 1학기 신,전편입생 스쿨버스 신청 안내드립니다


신청기간/ Thời Gian đăng ký: 2021.12.01.(수) ~ 2022.01.31.(월)

신청방법/ Hình thức đăng ký: 온라인/ Online

신청링크/ Link đăng ký: 기간만료


< 유의사항 - Lưu ý>

1. 신청기간에 신청한 등하교 승차 장소는 한 학기동안 변경할 수 없다. , 이사의 경우는 예외이며, 이 경우 승차 장소 변경일 7일전에 신청 하여야 한다

Địa điểm đón trả học sinh sẽ chỉ được thay đổi trong thời hạn đăng ký thay đổi (bao gồm cả đăng ký sử dụng và ngưng sử dụng). Tuy nhiên trong trường hợp chuyển nhà, học sinh sẽ phải đăng ký trước 7 ngày

2. 탑승자 명단은 2022.02.28일에 홈페이지에 공지하며, 반드시 지정된 차량에 탑승 바람

Phụ huynh, học sinh vui lòng kiểm tra số xe, thời gian xuất phát trước ngày khai giảng. và lên đúng số xe quy định (dự kiến sẽ đăng vào ngày 28/2/2022)

3. 통학버스 이용수칙 준수 바라며, 미준수시 탑승이 제한될 수 있음

Học sinh sử dụng xe phải tuân thủ theo nội quy sử dụng xe, trường hợp không tuân thủ có thể sẽ không được sử dụng xe

4. 신규노선 개설 가능 인원은 최소 8명 이상이어야 한다.

Đối Đối với những điểm mới, phải có ít nhất trên 8 người mới có thể mở điểm

(노선에 없는 지점 경우 노선표 참고하여 제일 가까운 위치로 신청해야 한다/ Với trường hợp điểm đón không có trong lộ trình, phụ huynh vui lòng chọn điểm lên xe gần nhất)

탑승 위치 사진/ Ảnh điểm đón (tham khảo): https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2HDb-yOiNlOXV0aUh0Qk94NjQ

문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)

이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2021학년도 2학기 통학버스 탑승자 명단 및 노선 안내 Huong dan kiem tra thong tin xe bus hoc ky 2 nam hoc 2021 trang 2021-08-27 4194
다음글 2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내 Huong dan dang ky thay doi xe bus hk1 2022 trang 2021-12-27 2764
목록