HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내 Huong dan dang ky thay doi xe bus hk1 2022
2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내 Huong dan dang ky thay doi xe bus hk1 2022
작 성 자 trang
등록일 2021-12-27 (HIT : 2415)
첨부파일 2022학년도1학기통학버스변경신청안내.pdf
2021.2학기통학버스명단3홈페이지.xls
2021(6).2학기통학버스노선표_홈페이지.xls

안녕하십니까?


항상 학부모님의 가정에 행복과 건강이 함께 하시기를 기원합니다.

안전한 통학버스 운해하기 위해 2022학년도 1학기 통학버스 변경 신청 기간을 다음과 같이 진행하고자 합니다

- 신청 대상: 2022학년도 이용, 변경, 중지 신청자


- 청 기간/ Thời hạn đăng ký: 2022.01.01.(토) ~ 2022.02.06.()

( 위 기간 만료 후 이사 경우 발생하면 2022.2.23일까지 신청 바람)


- 신청 방법/Hình thức đăng ký: 온라인으로 변경신청서 제출 / Đăng ký onile

- 신청 링크:/Link đăng ký: 기간만료

※ 2022학년도 1학기 위 기간에만 버스 변경 신청 가능합니다. 신청 기간 끝난 후 이사, 전편, 입학한 경우 제외 이용, 변경, 중지 신청 불가능 합니다.

Địa điểm đón trả học sinh sẽ chỉ được đăng ký trong thời gian trên (bao gồm đăng ký sử dụng và đăng ký dừng), ngoài thời gian đăng ký trên phía nhà trường chỉ nhận đơn đăng ký trong trường hợp chuyển nhà, học sinh nhập học và học sinh chuyển trường, tuy nhiên phải đăng ký trước 7 ngày.

변경 신청이 없는 경우 기존 이용신청이 그대로 유지됩니다. (기존 위치 및 2021년도의 노선은 첨부 파일을 확인 바람)

Trường hợp không đăng ký thay đổi, Phía Nhà trường sẽ giữ nguyên ví trí đón như năm học 2021 (tham khảo lại tại file đính kèm)

- 탑승자 명단은 개학 등교 이틀 전에 홈페이지에 공지하며, 반드시 지정된 차량에 탑승 바람. (개학 등교 예정일: 2022.3.2., 탑승자명단 공지 예정일: 2022.2.28.)

Phụ huynh vui lòng kiểm tra số xe, thời gian xuất phát trước ngày khai giảng 2 ngày và lên đúng số xe nhà trường quy định (dự kiến đăng vào ngày 28/2/2022)

- 통학버스 이용 수직은 "집에서, 집으로"이어서 등-하교 위치 동일하게 신청해야합니다. 단, 편도만 이용할 경우 신청 시 등교지점/하교지점을 "미사용"으로 선택해주세요. Nội quy sử dụng xe bus của trường là đưa đón học sinh về nhà, vậy nên Quý phụ huynh vui lòng chọn điếm đón-trả giống nhau. Trường hợp học sinh chỉ sử dụng xe lượt đi hoặc về, vui lòng chọn "không sử dụng" cho lượt không đi tại mục địa điểm đón/trả.

- 탑승 위치 사진 참고 (tham khảo ảnh điểm đón): https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2HDb-yOiNlOXV0aUh0Qk94NjQ

문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)


이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2022학년도 1학기 신,전편입생 스쿨버스 신청 안내 Huong dan dang ky su dung xe bus cho hoc sinh moi nam hoc 2022 trang 2021-11-23 2941
다음글 2022학년도 버스탑승자 및 노선확인 및 12학년 우선등교 시 버스 미운행 알림 trang 2022-02-28 2208
목록