HOME >  초등안내 >  가정통신문

가정통신문

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2018학년도 학부모 열린 상담 안내
2018학년도 학부모 열린 상담 안내
작 성 자 백록
등록일 2018-04-11 (HIT : 581)
첨부파일 2018 학부모상담 가정통신문.hwp
2018 학부모상담 가정통신문-번역.hwp

2018학년도 학부모 열린 상담 안내


안녕하십니까

하노이한국국제학교의 발전을 위해 학부모님께서 보내 주시는 관심과 사랑에 감사드리며, 학부모님 가정에 만복이 함께 하시길 바랍니다.

알려드릴 말씀은 담임교사와의 상담 시간을 마련하고자 합니다.

담임선생님과의 상담을 원하시는 학부모님께서는 아래에 예시된 요일과 시간을 참고하시어 언제든지 자녀의 교육적 발전을 위한 상담을 담임선생님에게 연락 신청해 주시기 바랍니다. 방과 후(16:30분 이후) 상담을 원하시는 부모님께서도 담임선생님과의 사전 연락을 통해 상담 일정을 잡아 상담을 진행하시면 됩니다.

각 담임별 상담 가능 시간이 다르기 때문에 각 반별로 배부되는 가정통신문의 상담 가능 시간을 참고하셔서 담임 선생님께 사전 상담 신청을 해주시면 감사하겠습니다.


Kinh chao quy ph huynh!

Tran trng cm n s quan tam va giup đ ca quy ph huynh cho s phat trin ca nha trng. Kinh chuc quy ph huynh va gia đinh luon hnh phuc.

Nha trng xin thong bao thi gian tin hanh vic gp mt trao đi rieng gia ph huynh vi giao vien ch nhim.

Quy ph huynh co nhu cu trao đi rieng vi giao vien ch nhim hay tham kho bng thi gian d kin di đay va đng ky vi giao vien ch nhim đ co mt bui trao đi nhm phc v tt nht cho s phat trin v mt giao dc ca con tr. Ph huynh co nhu cu gp giao vien sau gi hc (sau 16:30) cng co th lien h trc vi giao vien đ xp lch hn phu hp.

Vi thi gian t vn ca giao vien ch nhim mi lp khac nhau

nen mong quy ph huynh tham kho thi gian co th ti t vn đc ghi trong giy thong bao phat cho tng lp
ri đng ki trc vi giao vien ch nhim. Xin cam n!
이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 4월 보건소식(초중등) 임현정 2018-04-11 736
다음글 2018학년도 1학기 현장체험학습 참가희망조사 가정통신문(6학년) 이유경 2018-04-16 589
목록