HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  행정실

행정실

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2019-1학기 한국어학당 수강생 모집 공고 - Thong bao tuyen sinh khoa hoc tieng Han ki 1 nam 2019
2019-1학기 한국어학당 수강생 모집 공고 - Thong bao tuyen sinh khoa hoc tieng Han ki 1 nam 2019
작 성 자 hanh
등록일 2019-03-19 오후 3:44:00 (HIT : 970)
첨부파일 2019-1학기한국어학당수강생모집공고(3).docx
ThongbaotuyensinhkhoahoctiengHanki1nam2019(2).docx
2019-1한국어학당기초반LEVELTEST(3).pdf
2019-1한국어학당초급반LEVELTEST(3).pdf
2019-1한국어학당중급반LEVELTEST(3).pdf
2019-1한국어학당고급반LEVELTEST(3).pdf

Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn

1 năm học 2019

1. Đối tượng: Người Việt Nam muốn học tiếng Hàn

2. Địa điểm: Trường Quốc tế Hàn Quốc Hà Nội

Địa chỉ: đường Lê ĐứcThọ kéo dài Phường Mai Dịch Quận Cầu GiấyHà Nội

3. Giáo viên giảng dạy: Giáo viên trường Quốc tế Hàn Quốc Hà Nội.

4. Học phí: Phí giáo trình 100.000VND (Nộp khi đăng ký)

5. Thời lượng học: Từ ngày 09/04/2019 (Thứ Ba) đến 20/06/2019 (Thứ Năm). Tổng 20 buổi/10 tuần

6. Thời gian học: Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 18h30 ~ 20h00

7. Thời gian và địa điểm đăng ký: Từ ngày 25/03/2019( thứ Hai) đến ngày 26/03/2019(thứ Ba),từ 14h00 đến 16h00, chỉ đăng kí trong 2 ngày tại phòng Hành Chính tầng 1.

8. Phương thức đăng ký:

1)Đăng kí trực tiếp tại trường, mang theo Chứng minh thư nhân dân

2)Mỗi lớp nhận 35 học viên đăng ký sớm nhất.(Không được đăng kí khi quá thời hạn)

3)Tổng có 6 lớp: Sơ cấp A, Sơ cấp B, Trung cấp A, Trung cấp B, Cao cấp A, Cao cấp B
4) Học viên kiểm tra trình độ của mình bằng cách tự làm bài Kiểm tra trình độ tại file đính kèm phía dưới, sau đó có thể đăng kí lớp học phù hợp với trình độ của mình.
(Học viên không cần nộp bài kiểm tra trình độ)
Bài kiểm tra căn bản được dưới 90 điểm -> Sơ cấp A
Bài kiểm tra sơ cấp được dưới 80 điểm -> Sơ cấp B
Bài kiểm tra sơ cấp được trên 80 điểm -> Trung cấp A
Bài kiểm tra trung cấp được dưới 80 điểm -> Trung cấp B
Bài kiểm tra trung cấp được trên 80 điểm -> Cao cấp A
Bài kiểm tra cao cấp được dưới 80 điểm -> Cao cấp B

5) Sau khi lớp học bắt đầu,học viên không được đổi lớp học

9. Thông tin cần cung cấp khi đến đăng ký:

1)Tên:                                                   

2)Số điện thoại:

3)Số chứng minh thư (Số hộ chiếu):

4)Lớp muốn theo học: (Sơ cấp A, Sơ cấp B, Trung cấp A, Trung cấp B,Cao cấp A, Cao cấp B) 5)Tình trạng đăng kí (Đăng kí mới/ Học viên đã theo học từ trước) Học viên không được đăng ký học lại lớp đã từng học năm 2018.

10. Điu kiện tuyển sinh:

1)Học viên phải trực tiếp đến đăng ký tại trường vào khung giờ từ 14h ~ 16h chiều.

2)Những học viên nghỉ học quá 3 buổi sẽ bị hạn chế đăng kí vào kì học tiếp theo.

3)Nhà trường sẽ phát giáo trình cho những học viên đã đóng tiền giáo trình vào buổi học đầu tiên(ngày 09/04/2019), học viên tự túc phương tiện đi lại.

4)Không được đăng kí khi quá thời hạn, tránh các trường hợp học viên không đăng ký trước nhưng tự ý đến lớp học gây ảnh hưởng đến các học viên khác.

5)Học viên đã đăng ký học năm 2018 vẫn phải đăng kí vào lớp mới của năm 2019.

6) Hoc viên tham gia học được 80% số buổi trở lên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

11. Liên hệ tư vấn đăng ký:

*Hạnh (Phòng Hành Chính): 024 7301 5339 (Số máy lẻ 105)


목록