HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  행정실

행정실

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2019학년도 2학기 한국어학당 수강생 모집 공고-Thong bao tuyen sinh khoa hoc tieng Han ki 2 nam hoc 2019
2019학년도 2학기 한국어학당 수강생 모집 공고-Thong bao tuyen sinh khoa hoc tieng Han ki 2 nam hoc 2019
작 성 자 hanh
등록일 2019-09-23 (HIT : 2890)
첨부파일 2019-2한국어학당LEVELTEST(20190920).pdf

2019학년도 2학기 한국어학당 수강생 모집 공고

1. 대상 : 한국어를 배우고 싶은 베트남인

2. 장소 : 하노이한국국제학교(주소 : Le Duc Tho keo dai street, Mai Dich, Cau Giay, Hanoi )

3. 지도교사 : 하노이한국국제학교 교사

4. 비용 : 교재비 100,000 vnd(등록 시 납부)

5. 수업기간 : 2019.10.15() ~ 12.19() (20, 10)

6. 수업시간 : 매주 화, 목요일 오후 6:30pm~8:00pm

7. 등록 기간 : 2019.9. 30() ~ 10.4(), 14~16(2시간씩), 1주일간 등록

8. 등록 장소 : 1층 행정실(행정팀)

9. 등록 방법 :

1) 직접 학교를 방문하여 접수 (신분증 지참)

2) 반 별로 선착순 35명까지 모집 (등록기간 외 추가 등록 절대 불가)

3) 초급A, 초급B, 중급A, 중급B , 고급A, 고급B, 6개 반으로 구성

4) 첨부된 LEVEL TEST 평가지를 이용하여 스스로 LEVEL을 점검한 후 수업 신청

(평가지는 제출하지 않아도 됨)

맞은 개수 0~5 : 초급A

맞은 개수 6~10 : 초급B

맞은 개수 11~15 : 중급A

맞은 개수 16~20 : 중급B

맞은 개수 21~25 : 고급A

맞은 개수 26~30 : 고급B

5) 수업 시작 이후 반 변경 불가

10. 등록 신청 시 꼭 알려주어야 하는 사항:

1) 이름

2) 전화번호

3) 주민등록번호

4) 희망하는 반(초급A, 초급B, 중급A중급B, 고급A, 고급B)

5) 신규 등록 여부(신규, 기존 수강생) - 2019학년도 1학기와 같은 반 수강 금지

11. 모집 조건

1) 오후 2~4시 사이에 본인이 직접 와서 등록하도록 합니다.

2) 원활한 수업을 위해 연속 3번 이상 결석 시 다음 학기 등록이 제한됩니다.

3) 교재는 교재비를 지불한 사람에 한해 첫번째 수업일(2019.10.15) 제공되며, 교통편은 제공되지 않습니다.

4) 등록 기간 이후에는 등록이 불가능합니다. 등록하지 않은 학생들이 수업에 오게 되면 다른 학생들에게 불편을 초래할 수 있습니다.

5) 2018학년도에 등록했던 학생들은 2019학년도에 새로운 반으로 등록해야 합니다.

6) 출석률 80% 이상 학생에게는 수료증을 수여합니다.

12. 등록 문의 연락처 : 024-7301-5339 /105(Hanh)

Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn

Kì 2 năm học 2019

1. Đối tượng: Người Việt Nam muốn học tiếng Hàn

2. Địa điểm: Trường Quốc tế Hàn Quốc Hà Nội

Địa chỉ: đường Lê ĐứcThọ kéo dài Phường Mai Dịch Quận Cầu GiấyHà Nội

3. Giáo viên giảng dạy: Giáo viên trường Hàn Quốc Hà Nội.

4. Học phí: Phí giáo trình 100.000VND (Nộp khi đăng ký)

5. Thời lượng học: Từ ngày 15/10/2019 (Thứ Ba) đến 19/12/2019 (Thứ Năm). Tổng 20 buổi/10 tuần

6. Thời gian học: Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 18h30 ~ 20h00

7. Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/09/2019( thứ Hai) đến ngày 04/10/2019(thứ Sáu),từ 14h00 đến 16h00, chỉ đăng kí trong 1 tuần

8. Địa điểm đăng ký : Phòng hành chính tầng 1

9. Phương thức đăng ký:

1)Đăng kí trực tiếp tại trường, mang theo Chứng minh thư nhân dân

2)Mỗi lớp nhận 35 học viên đăng ký sớm nhất.(Không được đăng kí khi quá thời hạn)

3)Tổng có 6 lớp: Sơ cấp A, Sơ cấp B, Trung cấp A, Trung cấp B, Cao cấp A, Cao cấp B

4) Học viên kiểm tra trình độ của mình bằng cách tự làm bài Kiểm tra trình độ tại file đính kèm phía dưới, sau đó có thể đăng kí lớp học phù hợp với trình độ của mình.

(Học viên không cần nộp bài kiểm tra trình độ)

Bài kiểm tra đúng từ 0~5 câu -> Sơ cấp A

Bài kiểm tra đúng từ 6~10 câu -> Sơ cấp B

Bài kiểm tra đúng từ 11~15 câu -> Trung cấp A

Bài kiểm tra đúng từ 16~20 câu -> Trung cấp B

Bài kiểm tra đúng từ 16~20 câu -> Cao cấp A

Bài kiểm tra đúng từ 26~30 câu -> Cao cấp B

5) Sau khi lớp học bắt đầu,học viên không được đổi lớp học

10. Thông tin cần cung cấp khi đến đăng ký:

1)Tên:

2)Số điện thoại:

3)Số chứng minh thư (Số hộ chiếu):

4)Lớp muốn theo học: (Sơ cấp A, Sơ cấp B, Trung cấp A, Trung cấp B,Cao cấp A, Cao cấp B) 5)Tình trạng đăng kí (Đăng kí mới/ Học viên đã theo học từ trước) Học viên không được đăng ký học lại lớp đã từng học Học kì 1 năm 2019

11. Điều kiện tuyển sinh:

1)Học viên phải trực tiếp đến đăng ký tại trường vào khung giờ từ 14h ~ 16h chiều.

2)Những học viên nghỉ học quá 3 buổi sẽ bị hạn chế đăng kí vào kì học tiếp theo.

3)Nhà trường sẽ phát giáo trình cho những học viên đã đóng tiền giáo trình vào buổi học đầu tiên(ngày 15/10/2019), học viên tự túc phương tiện đi lại.

4)Không được đăng kí khi quá thời hạn, tránh các trường hợp học viên không đăng ký trước nhưng tự ý đến lớp học gây ảnh hưởng đến các học viên khác.

5)Học viên đã đăng ký học năm 2018 vẫn phải đăng kí vào lớp mới của năm 2019.

6) Hoc viên tham gia học được 80% số buổi trở lên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

12. Liên hệ tư vấn đăng ký:

*Hạnh (Phòng Hành Chính)–☎: 024 7301 5339 (Số máy lẻ 105)

이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2019년 8월 학교회계 세출예산 대비 집행 잔액 결과 보고 김수정 2019-09-20 424
다음글 2019년 9월 학교회계 세출예산 대비 집행 잔액 결과 내역 공개 김수정 2019-10-09 353
목록