HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2024년도 1학기 통학버스 탑승자 명단, 노선 홈페이지 안내 Thong bao ve danh sach hoc sinh su dung xe bus va lo trinh xe bus hoc ky 1 nam hoc 2024
2024년도 1학기 통학버스 탑승자 명단, 노선 홈페이지 안내 Thong bao ve danh sach hoc sinh su dung xe bus va lo trinh xe bus hoc ky 1 nam hoc 2024
작 성 자 trang
등록일 2024-03-01 (HIT : 2577)
첨부파일 2024.1학기통학버스노선표_홈페이지.xlsx
하교정차약도-1학기2024.xlsx
2024학년도통학버스차량별로Zalo그룹방_Linkthamgianhomzaloxebusnamhoc2024.xls
20241학기버스도우미연락처Thongtinnguoihotroxebus(1).xls
2024.3.4~3.22요일별하교차량배치_홈페이지.xls
1학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
2학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
3학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
4학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
5학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
6학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
10학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
11학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
12학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단.xls
통학버스안전이용수칙(1).hwp
전교_2024년도1학기통학버스탑승자명단(1).xls
7학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단(1).xls
8학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단(1).xls
9학년_2024년도1학기통학버스탑승자명단(1).xls

2024학년도 1학기 통학버스 다음와 같이 운행하고자 합니다.

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh về việc vận hành xe bus đưa đón học sinh đến trường.


1. 노선 및 탑승자 명단 및 하교 정차약도/Lộ trình, danh sách học sinh, sơ đồ đỗ xe lượt về:

. 탑승자 명단 /Danh sách học sinh:

링크 확인: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18N0s3F1Gz6sdpaHAvxoftKSmaLG6QDWac6o-sXhAbh4/edit#gid=950454625


(명단 확인한 후 변경사항 있는 경우 문의한 후 위 링크에 재확인 바람_ 첨부파일 재확인 불가)


나. 노선 및 하교시 버스 위치: 첨부 파일 확인/ Lộ trình và sơ đồ đỗ xe lượt về vui lòng kiểm tra file đính kèm.2. 운행사항/ Nội dung vận hành

가. 학생 수/ số lượng học sinh: 고OO 외 1823

나. 차량대수 및 운행지역/ số lượng xe: 57( 16인승: 4대, 29/33인승: 11, 45인승: 40, 학교버스 2)


Ciputra

Trung Hoa

Trung Yen

Matrix One

Royal City

My Dinh I

Goldmark City

My Dinh Song Da

4

4

1

3

1

2

9

10

Keang nam

Thang Long No1

Hyundai HaDong

Splendora + Smartcity

Golden Palace

Skylake

West Point

7

2

1

3

4

4

2


※ 통학버스 차량번호별 단체방 (Zalo) 첨부 파일 확인/ Nhóm zalo xủa từng xe vui lòng tham khảo file đính kèm


이사한 경우 7일 전에 아래 링크로 신청 바람 (다른 경우 이용, 변경, 중지 신청 불가능)
Trường hợp học sinh chuyển nhà, mới chuyển đến, Quý phụ huynh vui lòng đăng ký trước 7 ngày ( Ngoài trường hợp trên, sẽ không được đăng ký sử dụng, thay đổi, dừng)

탑승 위치 사진 참고 (tham khảo ảnh điểm đón):

Goldmark City 지점은 탑승장소 및 하차장소 다르므로 위 사진 링크에 확인 바람 (등교: R2, R3; 하교 R4 반대편).
Vị trí lên xe và xuống xe khu vực Goldmark City khác nhau, quý phụ huynh vui lòng tham khảo link ảnh điểm đón ở trên


문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)

2024. 3. 1.

하노이한국국제학교

이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2024년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내 (재학생) Thong bao dang ky su dung, thay doi, dung xe bus hoc ky 1 nam hoc 2024 trang 2024-01-04 1766
다음글 통학버스 차량별로 zalo 그룹방 안내 Huong dan tham gia nhom zalo xe bus trang 2024-03-01 1185
목록