HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022학년도 전출, 이사로 통학버스 중지/변경 신청 안내 Huong dan thay doi xe bus doi voi hoc sinh chuyen truong hoac chuyen nha
2022학년도 전출, 이사로 통학버스 중지/변경 신청 안내 Huong dan thay doi xe bus doi voi hoc sinh chuyen truong hoac chuyen nha
작 성 자 trang
등록일 2022-04-12 (HIT : 1596)
첨부파일 2022년도2학기통학버스노선표Lotrinhxehocky22022(1).8.17.xls

안녕하십니까?

2022학년도 전출, 이사로 통학버스 중지/변경 신청 안내드립니다.

Kính chào Quý phụ huynh. Phía nhà trường xin hướng dẫn các thức đăng ký dừng xe, đăng ký chuyển điểm đón đối với học sinh chuyển trường hoặc chuyển nhà


신청 가능 대상자 : 2022학년도 전출, 이사한 학생

Đối tượng đăng ký: Học sinh chuyển trường chuyển nhà trong năm học 2022. sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký

신청방법/phương thức đăng ký: 온라인 / Online

- 주소/ Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1Hsj4WQMPNmK7LD7XZz7jmmf02aYjujA8_k0ez4zo0Ko/edit


적용일자/ ngày áp dụng: 신청날 7일이후 적용됩니다 sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký


- 신청 5일 후 아래 링크에 등-하교 버스 번호를 확인 바랍니다/ sau 5 ngày kể từ ngày đăng ký, quý phụ huynh vui lòng kiểm tra số xe thay đổi ở link dưới đây

명단확인: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OgXt0cH5etnIthiyY6ude5kQUo8yLzUDLXjWnhxqpAI/edit#gid=1612451028


탑승 위치 사진 참고 (tham khảo ảnh điểm đón): https://drive.google.com/folderview?id=0Bx2HDb-yOiNlOXV0aUh0Qk94NjQ&resourcekey=0-jb46FJJ-VjP0kDz6SSC-fw

질문이 있을 경우 행정실(024-7301-5339(115)로 연락주시면 감사하겠습니다

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 024-7301-5339(115)

감사합니다.

이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2022학년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청에 따른 탑승자 명단 및 노선을 안내 Danh sach hoc siinh va lo trinh xe bus sau khi nhan dang ky thay doi bo sung trang 2022-04-03 1429
다음글 2022.4.18일부터 초중고 전체 등교에 따라 통학버스 운행노선 및 명단 안내 Huong dan van hanh xe bus tu ngay 18 thang 4 nam 2022 trang 2022-04-14 2403
목록