HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022학년도 2학기 통학버스 탑승자 명단 및 노선 안내 Thong bao ve danh sach hoc sinh su dung xe bus va lo trinh xe bus hoc ky 2 nam hoc 2022
2022학년도 2학기 통학버스 탑승자 명단 및 노선 안내 Thong bao ve danh sach hoc sinh su dung xe bus va lo trinh xe bus hoc ky 2 nam hoc 2022
작 성 자 trang
등록일 2022-08-15 (HIT : 1725)
첨부파일 가정통신문(통학버스이용수칙및안전지도).hwp
전체학생_2022.2학기통학버스명단.xls
1학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
2학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
3학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
4학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
5학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
6학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
7학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
8학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
9학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
10학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
11학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
12학년_2022.2학기통학버스탑승자명단.xls
2022.2하교정차약도Sododoxevehk22022.xls
2022.2학기통학버스하교버스배치Cacluotxevehk2.xls
2022.2학기버스도우미연락처2.xls
2022년도2학기통학버스노선표Lotrinhxehocky22022.8.17.xls

2022학년도 2학기 통학버스 다음와 같이 운행하고자 합니다.

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh về việc vận hành xe bus đưa đón học sinh đến trường.

도우미 탑승 후 체온 검사 및 질서 관리 예정

Phụ xe sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho học sinh khi lên xe.

1. 노선 및 탑승자 명단 및 하교 정차약도/Lộ trình, danh sách học sinh, sơ đồ đỗ xe lượt về:

. 탑승자 명단 (방과후 없는 기간) /Danh sách học sinh (khi không có học thêm):

링크 확인: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OgXt0cH5etnIthiyY6ude5kQUo8yLzUDLXjWnhxqpAI/edit#gid=1612451028


나. 노선 및 하교 정차약도: 첨부 파일 확인/ Lộ trình và sơ đồ đỗ xe lượt về vui lòng kiểm tra file đính kèm.

※ The Matrix One 8명 이상 되어 8.17일부터 4호 버스 노선에 추가 (노선확인 )/ The Matrix One đã đủ trên 8 học sinh nên từ ngày 17 tháng 8 sẽ được thêm vào tuyến


나. 방과후 기간 버스 번호 확인 링크/Danh sách học sinh (khi có học thêm):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/117D0apFYgrovub8szNTftuEV8N_388mZtsHf-s8OeZM/edit#gid=2051370145


2. 운행사항/ Nội dung vận hành

가. 학생 수/ số lượng học sinh: OO 외 2153(미사용 220, 편도 28, 왕복 1905)

나. 차량대수 및 운행지역/ số lượng xe: 71( 29인승:8, 45인승: 61, 학교버스 2)

Ciputra

Trung Hoa

Trung Yen

Me Tri

Royal City

My Dinh

Goldmark City

My Dinh Song Da

Keang nam

3

6

1

1

2

2

13

12

10

Thang Long No1

Mulberry

Hyundai HaDong

An Khanh

Golden Palace

An Binh

Skylake

West Point

2

1

2

3

5

1

5

2


이사한 경우 7일 전에 아래 링크로 신청 바람 (다른 경우 이용, 변경, 중지 신청 불가능)
Trường hợp học sinh chuyển nhà, mới chuyển đến, Quý phụ huynh vui lòng đăng ký trước 7 ngày ( Ngoài trường hợp trên, sẽ không được đăng ký sử dụng, thay đổi, dừng)
신청링크/ Link đăng ký


문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)

2022. 8. 15.

하노이한국국제학교

이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2022학년도 중등의 여름 캠프, 초등 영어캠프 통학버스 명단 및 노선 안내 trang 2022-07-10 1009
다음글 2023학년도 1학기 신,전편입생 스쿨버스 신청 안내 Huong dan dang ky su dung xe bus cho hoc sinh moi nam hoc 2023 trang 2022-11-21 257
목록