HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2학기 통학버스 이용, 중지, 변경 신청 안내문
2학기 통학버스 이용, 중지, 변경 신청 안내문
작 성 자 trang
등록일 2021-07-02 (HIT : 2473)
첨부파일 2021년도2학기통학버스변경신청안내.pdf
2021.4.26부터통학버스노선표_홈페이지.xls
2021.1학기전교통학버스명단_홈페이지.xls

2021년도 2학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내

(Hướng dẫn đăng ký sử dụng, dừng, thay đổi xe bus học kỳ 2 năm học 2021)


안녕하십니까?

항상 학부모님의 가정에 행복과 건강이 함께 하시기를 기원합니다.

전한 통학버스 운행하기 위해 2021학년도 2학기 통학버스 신청을 다음과 같이 진행하고자 합니다.

- 신청 대상: 2021학년도 2학기 신규이용, 변경, 중지 신청자

기존 1학기 이용자 중 변경 및 중지가 없는 경우 신청 불필요 (1학기 명단 재확인) (trường hợp điểm đón trả không có thay đổi so với học kỳ 1, phụ huynh, hoc sinh không cần đăng ký)

- 신청 기간/ Thời hạn đăng ký: 2021. 7. 5.() ~ 2021. 7. 30.()

- 2학기 탑승자 명단은 2021.8.18일 홈페이지에 공지하며, 반드시 지정된 차량에 탑승바랍니다/ phụ huynh vui lòng kiểm tra số xe và lên xe theo đúng số xe được chỉ đinh. danh sách học sinh và số xe sẽ được đăng vào ngày 18.8.2021 trên trang web của trường (2학기 탑승자 명단 공지 날짜 2021.8.29일으로 변경됩/ Ngày đăng danh sách học sinh được thay đổi sang ngày 29.8.2021)

- 신청 방법: 온라인으로 신청서 제출/ cách thức đăng ký: Online

- 온라인 신청/ Link đăng ký: (신청기간 마감)2021학년도 2학기 통학버스 이용변경중지는 위 기간 내에서만 신청 가능합니다. 신청 기간 종료 후 이사 및 전입학의 경우에만 통학버스 이용변경중지 신청이 가능하니 위 기간 내 반드시 신청하여 주시기 바랍니다. Địa điểm đón trả học sinh sẽ chỉ được thay đổi trong thời hạn đăng ký thay đổi (bao gồm cả đăng ký sử dụng và ngưng sử dụng). Kết thúc thời hạn đăng ký, chỉ trường hợp chuyển nhà, học sinh mới nhập học có thể đăng ký sử dụng hoặc thay đổi, tuy nhiên phải đăng ký trước it nhất 7 ngày

( 신청 기간 마감 후 전출, 전편입, 이사한 경우 변경 신청 링크:  https://docs.google.com/forms/d/1jeCoIGsObc6JMf0iNuFcZ9245vCObML0Entcioo_TKc/edit )

문의처 : 행정실 통학버스 담당자 Trang 024-7301-5339(115)

2021. 7. 2.

하노이한국국제학교


이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2020학년도 통학버스비 결산 trang 2021-04-14 2100
다음글 2021학년도 2학기 통학버스 탑승자 명단 및 노선 안내 Huong dan kiem tra thong tin xe bus hoc ky 2 nam hoc 2021 trang 2021-08-27 3840
목록