HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2021학년도 2학기 통학버스 탑승자 명단 및 노선 안내 Huong dan kiem tra thong tin xe bus hoc ky 2 nam hoc 2021
2021학년도 2학기 통학버스 탑승자 명단 및 노선 안내 Huong dan kiem tra thong tin xe bus hoc ky 2 nam hoc 2021
작 성 자 trang
등록일 2021-08-27 (HIT : 3839)
첨부파일 2021.2학기전교통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기1학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기2학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기3학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기4학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기5학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기6학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기7학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기8학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기9학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기11학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기12학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
2021.2학기등하교차량배치_홈페이지.xls
2021(2).2학기통학버스노선표_홈페이지.xls
2021(2).2학기10학년통학버스탑승자명단_홈페이지.xls
안녕하세요?

2021년도 2학기 통학버스 탑승자 명단 및 노선을 안내드립니다.
버스번호, 등_하교 출발시간을 확인해주시고 다음의 유의사항 및 통학버스 안전수칙을 반드시 준수하여 주시길 바랍니다.
Quý phụ huynh, học sinh vui lòng kiểm tra số xe, thời gian xe xuất phát, tại file đính kém. Trong thời gian sử dụng xe bus, tuyệt đối tuân thủ theo nội quy sủ dụng xe bus và lưu ý những điểm sau đây:

유의사항 Hạng mục cần lưu ý:

1. 집에서 집으로만 운행합니다. (학원 등 예외 없음)
Chỉ đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà (không được lên xuống điểm khác dù là đi học thêm)

2. 반드시 지정된 차량에 탑승합니다. Lên đúng số xe được chỉ định

3. 마스크 착용 해야합니다 Đeo khẩu trang khi lên xe

4. 손소독 실시해야합니다 Khử khuẩn tay trước khi lên xe

5. 버스 탑승 후 주변 학생과 대화하지 않아야합니다 Sau khi lên xe, không được nói chuyện với học sinh xung quanh


* 학생 정보 올릴 수 없어서 이름 숨긴 상태로 올렸습니다. 이름 찾을 때 2번째 문자 "O"으로 바꿔서 찾아주세요.
(예, 감상현 -> 김O현, 이찬 -> 이O, ) 학년, 반, 번호도 확인하여 찾아주시길 바랍니다.

선 파일에 등교 출발 시간을 확인하고 탑승 시 이용자는 출발시간 5분 전에 미리 나와서 탑승대기 하여야 한다.

◇ 등교 탑승 위치 사진( một số ảnh vị trí điểm đón sáng):
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2HDb-yOiNlOXV0aUh0Qk94NjQ?resourcekey=0-jb46FJJ-VjP0kDz6SSC-fw

문의사항을 있으면 024 7301 5339/ext:115 (담당자: Trang)으로 연락해주시길 바랍니다.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 024 7301 5339/ext:115 (Trang)
이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2학기 통학버스 이용, 중지, 변경 신청 안내문 trang 2021-07-02 2473
다음글 2022학년도 1학기 신,전편입생 스쿨버스 신청 안내 Huong dan dang ky su dung xe bus cho hoc sinh moi nam hoc 2022 trang 2021-11-23 2942
목록